TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

 

Toimiva työyhteisö tietää perustehtävänsä ja tavoitteensa ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.

Toimiva työyhteisö sallii keskustelun eri näkökulmista ja kestää erilaisia mielipiteitä.

Toimivassa työyhteisössä työn tekemisen häiriöt tunnistetaan ja ratkaistaan.

Toimivassa työyhteisössä esimies käyttää valtaansa työn häiriötekijöiden ratkaisemiseen ja huolehtii työn suuremmista linjauksista.

Toimiva työyhteisö on tuottava ja tehokas.

Toimiva työyhteisö vastaa inhimilliseen tarpeeseen saada kuulua johonkin yhteisöön ja voi sen vuoksi olla syvästi tyydyttävä voimavara elämässä. Toimivan työyhteisön käytös on asiallista ja aikuismaista ja sitä voimistavat myönteiset keinot kuten keskinäinen huumori ja huolenpito.

Toimivan työyhteisön syntyminen ei ole itsestään selvää ja toisinaan työyhteisöön tulee häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat sekä työn tekemiseen että työskentelyilmapiiriin. Ratkaisematon häiriötekijä on alunperin voinut liittyä työn tekemiseen, mutta saattaa pitkään jatkuessaan hiertää työntekijöiden välillä siten, että se henkilöityy tai jopa johtaa epäasialliseen käyttäytymiseen henkilöiden välillä.

 

Voimme tarvittaessa yhdessä tutkia, millaiset tekijät vaikuttavat työyhteisönne toimivuuteen ja siten myös tuottavuuteen ja tehokkuuteen!

Powered by Aava 3