TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

 

Toimiva työyhteisö on tuottava ja tehokas. Se tietää perustehtävänsä ja tavoitteensa ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Toimiva työyhteisö sallii keskustelun eri näkökulmista ja kestää erilaisia mielipiteitä. Toimivan työyhteisön esimies varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus tehdä oma perustehtävänsä hyvin.

Toimiva työyhteisö vastaa inhimilliseen tarpeeseen saada kuulua johonkin yhteisöön ja voi merkittävä voimavara elämässä. Toimivan työyhteisön käytös on asiallista ja aikuismaista ja sitä voimistavat myönteiset keinot kuten keskinäinen huumori ja huolenpito.

Toimivan työyhteisön syntyminen tai pysyvyys eivät ole itsestään selviä. Toisinaan työyhteisöön tulee häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat sekä työn tekemiseen että työskentelyilmapiiriin. Ratkaisematon häiriötekijä on alunperin voinut liittyä työn tekemiseen, mutta saattaa pitkään jatkuessaan hiertää työntekijöiden välillä siten, että se henkilöityy tai jopa johtaa epäasialliseen käyttäytymiseen henkilöiden välillä. Toimivassa työyhteisössä työn tekemisen häiriöt tunnistetaan ja ratkaistaan. Tarvittaessa esimies käyttää valtaansa työn ongelmien ratkaisemiseen.

 

VINKKI ESIMIEHELLE:

Ulkopuolista konsulttia ei tarvita kertomaan, miten työyhteisö saadaan toimivaksi sillä työntekijöiden aito kuuleminen tuottaa saman lopputuloksen. Ottamalla vakavasti työntekijöiden viesti työn häiriötekijöistä ja saattamalla ne kuntoon saadaan aikaan enemmän, kuin yksikään ulkopuolinen konsultti pystyy tekemään. Satsauksena on ainoastaan aika, jonka esimies käyttää ongelmien kuulemiseen ja niiden ratkaisuun. Samalla esimies tulee tehneeksi monta arvokasta asiaa: työntekijät kokevat, että he tulevat kuulluiksi ja voivat vaikuttaa. Tämä puolestaan tuo kokemusta oman työn arvostuksesta ja motivoi työhön aivan uudella tavalla. Sujuva työ, jossa voi onnistua nostattaa kenen tahansa mielialaa. Näin tuottavuus lisääntyy ja koko työyhteisön ilmapiiri kohenee.

Luota siis työntekijöihisi: kysy, keskustele ja kuuntele.

Käytä valtaasi työn tekemisen ongelmien ratkaisemiseen ja tulet hämmästymään!!     

 

Powered by Aava 3