TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

 

Toimiva työyhteisö tietää perustehtävänsä ja tavoitteensa ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.

Toimiva työyhteisö sallii keskustelun eri näkökulmista ja kestää erilaisia mielipiteitä.

Toimivassa työyhteisössä työn tekemisen häiriöt tunnistetaan ja ratkaistaan.

Toimivassa työyhteisössä esimies käyttää valtaansa työn häiriötekijöiden ratkaisemiseen ja huolehtii työn suuremmista linjauksista.

Toimiva työyhteisö on tuottava ja tehokas.

Toimiva työyhteisö vastaa inhimilliseen tarpeeseen saada kuulua johonkin yhteisöön ja voi sen vuoksi olla syvästi tyydyttävä voimavara elämässä. Toimivan työyhteisön käytös on asiallista ja aikuismaista ja sitä voimistavat myönteiset keinot kuten keskinäinen huumori ja huolenpito.

Toimivan työyhteisön syntyminen ei ole itsestään selvää ja toisinaan työyhteisöön tulee häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat sekä työn tekemiseen että työskentelyilmapiiriin. Ratkaisematon häiriötekijä on alunperin voinut liittyä työn tekemiseen, mutta saattaa pitkään jatkuessaan hiertää työntekijöiden välillä siten, että se henkilöityy tai jopa johtaa epäasialliseen käyttäytymiseen henkilöiden välillä.

 

VINKKI ESIMIEHELLE:

Kokemus on osoittanut, ettei ulkopuolista ja kallista konsulttia tarvita kertomaan, miten työyhteisö saadaan toimivaksi. Sen sijaan työntekijöiden aito kuuleminen tuottaa saman lopputuloksen. Ottamalla vakavasti työntekijöiden kuvaus työn häiriötekijöistä ja saattamalla ne kuntoon saadaan aikaan enemmän, kuin yksikään ulkopuolinen konsultti pystyy tekemään. Satsauksena on ainoastaan aika, jonka esimies käyttää ongelmien kuulemiseen ja niiden ratkaisuun. Kalliita palkkioita ei tarvita. Samalla esimies tulee tehneeksi monta arvokasta asiaa: työntekijät kokevat, että he tulevat kuulluiksi ja voivat vaikuttaa työhönsä. Tämä tuo tunnetta siitä, että heidän sanomaansa arvostetaan se motivoi työhön aivan uudella tavalla. Sen lisäksi myös aivan oikeat, työn tekemistä haittaavat ongelmat tulevat korjatuiksi, prosessit saadaan toimimaan. Tämäkin luonnollisesti on arvokasta. Lisäksi sujuva työ, jossa voi onnistua nostattaa kenen tahansa työntekijän mielialaa. Sen myötä tuottavuus lisääntyy ja koko työyhteisön ilmapiiri kohenee. Luota siis työntekijöihisi: kysy, keskustele ja kuuntele. Käytä valtaasi työn tekemisen ongelmien ratkaisemiseen ja tulet hämmästymään!!     

 

Voimme tarvittaessa myös yhdessä tutkia, millaiset tekijät vaikuttavat työyhteisönne toimivuuteen ja siten myös tuottavuuteen ja tehokkuuteen!

Powered by Aava 3