MUUTOS

 

Muutos on mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla. Mielekäs muutos on aina tervetullut, sillä kukapa ei toivoisi muutosta parempaan. Muutos, jonka merkitys jää itselle hämäräksi, jonka lopputulos ei ole toivottu tai johon ei voi vaikuttaa, koetaan yleensä ei-toivottuna. Mielekkään muutoksen keskeisimpiä tekijöitä ovatkin tiedottaminen, vaikuttaminen ja tuki. 

 

TIEDOTTAMINEN - Miksi muutos täytyy tehdä, mitä hyötyä siitä on? 

Muutoksen perusteiden ymmärtäminen on tärkeää, että siihen voisi sitoutua. Muutos herättää epävarmuutta, jota asianmukaisella tiedottamisella voidaan hälventää. Näin vältetään turhia juoruja ja vähennetään niiden saamaa huomiota, mikä yleensä vähentää työhön keskittymistä. Työntekijän kannalta on olennaista tietää, miten työn muutos vaikuttaa häneen ja miten hän voi vaikuttaa muutokseen.

 

VAIKUTTAMINEN 

Muutos horjuttaa kokemusta asioiden hallittavuudesta. Muutoksen valmisteluun osallistumisen myötä voidaan lisätä vaikuttamisen ja siten myös hallinnan kokemusta. Kokemus, että voi vaikuttaa siihen, mitä muutoksessa tapahtuu ja mitä se vaikuttaa omaan tehtävään, lisäävät muutokseen sitoutumista ja hälventävät sen aiheutamaa epävarmuutta. Yleensä juuri työntekijöiltä, tehtävän äärestä ja ruohonjuuritasolta tiedetään hyvin, millaisia asioita tarvitaan, että työ voisi sujua. Tämän kuuleminen on arvokasta ja vähentää konsulttien tarvetta.

 

TUKI

Muutos aiheuttaa epävarmuuden tunteita ja monia kysymyksiä. Tämän vuoksi muutoksessa tarvitaan sekä tiedollista tukea että tunnetukea. Muutostunteiden huomioiminen muutoksen eri vaiheissa auttavat työntekijöitä sopeutumaan kokonaisvaltaisesti muuttuneeseen tilanteeseen. Muutostunteiden sivuuttaminen tai väärin ymmärtäminen voivat jättää muutokseen sitoutumisen pintapuoliseksi: esim. alun varauksellisuus voidaan tulkita virheellisesti muutosvastarinnaksi vaikka se on luonnollinen reaktio, jolloin mieli alkaa orientoitua uuteen, muttei ole siihen heti valmis. Tuntemukset muuttuvat keskustelun ja asianmukaisen tiedottamisen kautta, jolloin muutokseen liittyvä uhkan kokemus väistyy ja mieli avautuu uuden vastaanottamiselle. 

 

Onko teillä muutos tulossa - pohditaan yhdessä, miten etukäteen voidaan rakentaa mielekäs ja onnistunut muutos!

Powered by Aava 3