PSYKOSOSIAALISET TYÖOLOTEKIJÄT

 

Työn psykososiaaliset voimavara-/ kuormitustekijät ovat se näkymätön, mutta merkitsevä ympäristö, jossa työtä tehdään. Työolotekijät voivat liittyä työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Parhaimmillaan psykososiaaliset työolotekijät tukevat työn tekemistä, hankalimmillaan ne kuormittavat työn tekemistä, työyhteisöä ja yksittäistä työntekijää.

Työn sisältöön liittyviä psykososiaalisia tekijötä ovat esim. mahdollisuudet ennakoida ja vaikuttaa omaan työhön, kognitiivinen ergonomia, työrauha ja tiedonkulku.

Työn järjestelyihin liittyviä työolotekijöitä ovat puolestaan työmäärä ja työtahti, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, tehtävänkuvien, työn tavoitteiden, työnjaon ja vastuiden selkeys. 

Työn sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä työolotekijöit ovat mm. yhteistyön toimivuus, tuki esimieheltä tai työkavereilta, kokemus kuulluksi tulemisesta, arvostus, yhteistyön toimivuus ja asiallinen työkäyttäytyminen.

 

Työturvallisuuslain mukaan työ ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle, ei fyysiselle eikä psyykkiselle. Psykososiaalinen kuormitus on samanlaista "myrkkyä" kuin esim. kemialliset altisteet. Jos psykososiaaliset työolot muodostavat uhkan terveydelle tai työkyvylle, esimiehellä on lakisääteinen velvollisuus selvittää asiaa sen tiedoksi saatuaan ja käytössään olevin keinoin pyrkiä myös korjaamaan tilanne. Kuormitteiden havaitseminen ja niiden terveydellisen merkityksen arvioiminen on usein asiantuntijan työtä. Työsuojeluviranomaiset ovat julkaisseet uuden kyselyn psykososiaalisista työolotekijöistä sekä niiden merkityksestä. Jos koet, että nämä kuormitteet aiheuttavat terveyttäsi vaarantavaa haittaa (esim. uupumusta, ahdistusta, masennusta), niin sivuilta löytyy myös lomake, jonka avulla voit ottaa asiat puheeksi esimiehesi kanssa. Puheeksiottolomakkeessa on myös ne työturvallisuuslain kohdat, joissa aiheesta on säädetty. Löydät kyselyn ja lomakkeen osoitteista:

KYSELY:  https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/5889231/Ty%C3%B6n+psykososiaaliset+kuormitustekij%C3%A4t_kysely.pdf/379ecff8-dabc-9ed2-cf58-cde9f4f6aeae?t=1568014906805 

ILMOITUSLOMAKE: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/ILMOITUS+TY%C3%96NANTAJALLE+TY%C3%96SS%C3%84+KUORMITTUMISESTA+-lomake/dd559402-7fa0-9213-77fe-aba270f2fe25

 

Tukevatko teillä psykososiaaliset tekijät työn tekemistä vai heikentävätkö ne sitä?

Ota yhteyttä, jos haluat, että tämä asia saadaan teilläkin kuntoon!

Powered by Aava 3