PSYKOSOSIAALISET TYÖOLOTEKIJÄT

 

Työn psykososiaaliset voimavara-/ kuormitustekijät ovat se näkymätön, mutta merkitsevä ympäristö, jossa työtä tehdään. Työolotekijät voivat liittyä työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Parhaimmillaan psykososiaaliset työolotekijät tukevat työn tekemistä, hankalimmillaan ne verottavat sekä työtä että työn tekijää.

 

Työn sisältöön liittyviä psykososiaalisia tekijötä ovat esim. mahdollisuudet ennakoida ja vaikuttaa omaan työhön, kognitiivinen ergonomia, työrauha ja tiedonkulku.

Työn järjestelyihin liittyviä työolotekijöitä ovat puolestaan työmäärä ja työtahti, tehtävänkuvien, työn tavoitteiden, työnjaon ja vastuiden selkeys. 

Työn sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä työolotekijöit ovat mm. yhteistyön toimivuus, tuki esimieheltä tai työkavereilta, yhteistyön toimivuus ja asiallinen työkäyttäytyminen.

 

Työsuojeluviranomaiset ovat julkaisseet uuden kyselyn psykososiaalisista työolotekijöistä sekä niiden merkityksestä. Heidän sivuiltaan löytyy myös lomake, jonka tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa asiat puheeksi oman esimiehen kanssa. Löydät ne osoitteista:

 

KYSELY:  https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/5889231/Ty%C3%B6n+psykososiaaliset+kuormitustekij%C3%A4t_kysely.pdf/379ecff8-dabc-9ed2-cf58-cde9f4f6aeae?t=1568014906805 

ILMOITUSLOMAKE: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/ILMOITUS+TY%C3%96NANTAJALLE+TY%C3%96SS%C3%84+KUORMITTUMISESTA+-lomake/dd559402-7fa0-9213-77fe-aba270f2fe25

 

Tukevatko teillä psykososiaaliset tekijät työn tekemistä vai heikentävätkö ne sitä?

Ota yhteyttä, jos haluat, että tämä asia saadaan teilläkin kuntoon!

Powered by Aava 3