ESIMIEHEN HAASTEET JA TUKI

 

ESIMIESTYÖN KUORMITTEET

Esimies toimii monien odotusten, suuren työmäärän ja kiireen luomissa paineissa, joissa omasta jaksamisesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvoiva esimies jaksaa huolehtia muiden hyvinvoinnista ja luoda työn tekemisen edellytyksiä, jolloin työ sujuu ja on tuottavaa. Kovissa paineissa moni esimies tinkii vähitellen oman jaksamisensa huomioimisesta ja saattaa vähitellen kuormittua liikaa. Jos tilaa omalle palautumiselle on liian vähän, on tärkeä pysähtyä arvioimaan omaa työtä ja työn tekemisen tapaa. Sen kautta on mahdollista miettiä, miten työtä voi tehdä niin, ettei siitä kuormitu kohtuuttomasti. 

Esimiestyössä tulee vastaan tilanteita, jotka koskettavat ammattiroolia syvemmältä. Itsetuntemus luo valmiuksia hämmentävien tilanteiden kohtaamiseen. Itsetuntemusta voi laajentaa pysähtymällä pohtimaan pulmallista tilannetta ja sen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Tietoisuus omista reaktioista tekee mahdolliseksi hallitun toiminnan eikä ylilyöntejä pääse tapahtumaan. Tällainen esimiestyö koetaan ennakoitavana ja turvallisena, jolloin se herättää luottamusta työntekijöissä.

 

Millaisiin haasteisiin törmäät esimiestyössäsi?

Ota yhteyttä, lähdetään yhdessä vahvistamaan esimiestyösi edellytyksiä!!

 

Powered by Aava 3