ASIATON TYÖKÄYTTÄYTYMINEN

 

Asiaton työkäyttäytyminen on työturvallisuuslain vastaista, toisen työntekijän terveyttä vahingoittavaa käyttäytymistä, jota jokaisen työtekijän tulee välttää (Työturvallisuuslaki 18 §). Noin 4% kaikesta työpaikkakiusaamisen tai asiattoman työkäyttäytymisen nimellä liikkeelle lähtevistä tapauksista todella ovat epäasialliseksi tulkittavaa käyttäytymistä.

Asiatonta työkäyttäytymistä ovat mm. mustamaalaaminen, selän takana pahan puhuminen, työhteisön ulkopuolelle jättäminen, toistuva ja perusteeton puuttuminen työn tekemiseen, omien työvelvollisuuksien laiminlyönti, räyhääminen, huutaminen ja uhkailu.

Epäasiallisen työkäyttäytymisen riski kasvaa, kun työssä on paljon häiriötekijöitä. Ratkaisemattomat työn tekemisen ongelmat voivat pitkään jatkuessaan muuttua henkilöiden välisiksi ristiriidoiksi ja pahimmillaan jakaa työyhteisöä.

Asiattomaan työkäyttäytymiseen puuttuminen on esimiehen velvollisuus ja koko työyhteisön etu. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiaan puututaan, sitä nopeammin voimavarat saadaan jälleen suunnattua työn tekemiseen.

 

Voimme tarvittaessa yhdessä tutkia, esiintyykö työhteisössänne asiatonta työkäyttäytymistä sekä etsiä rakentavia keinoja asian korjaamiseksi!

 

Powered by Aava 3