USKONNON UHRIT

 

Omakohtainen hengellinen vakaumus on parhaimmillaan persoonallisuutta avartava voimavara. Uskonto voi muuttua myös painostavaksi, jos hengellisen yhteisön säännöt muuttuvat elämää kapeuttaviksi vaatimuksiksi. Tämän kaltainen hengellisyys sitoo ja aiheuttaa ahdistuneisuutta ja syyllisyyttä. Tämän kaltaisesta hengellisestä  yhteisöstä irrottautuminen voi myös olla huomattavan vaikeaa vaikka sen kokisi tarpeelliseksi.

Irrottautumisen haasteisiin vaikuttaa merkittävästi se, onko henkilö kuulunut yhteisöön jo lapsuuden perheensä kautta vai onko hän vasta aikuisiällä liittynyt siihen. Irrottautumiseen liittyy usein vaikeita kysymyksiä ja tunteita mm. uskottavista elämän perustuksista, ulkopuolisuudesta ja turvattomuudesta. Näitä vaikeita tuntemuksia läpi käymällä on kuitenkin mahdollista löytää uudenlainen tasapaino, jossa spiritualiteetti on paremmin sopusoinnussa oman sisimmän kanssa. Terve hengellisyys avartaa elämää ottaen vakavasti ihmisenä olemisen kysymykset sekä samaan aikaan kunnioittaa hengellisyyden tarvetta, joka ihmisessä on.  

 

Psykologipalvelut KIRJO on perehtynyt hengellisen väkivallan teemaan jo vuodesta 1995. 

Jos koet, että tarvitse tukea tällä elämän alueella - ota yhteyttä!

Powered by Aava 3