USKONNON UHRIT

 

Omakohtainen usko voi parhaimmillaan olla voimavaroja tukeva ja persoonallisuutta avartava. Uskonto voi muuttua myös painostavaksi, jos oman hengellisen yhteisön sosiaaliset säännöt muuttuvat elämää kapeuttaviksi vaatimuksiksi. Tämän kaltaisesta hengellisyydestä ja yhteisöstä irrottautuminen voi olla huomattavan vaikeaa vaikka sen kokisi tarpeelliseksi.

Irrottautumisen haasteisiin vaikuttaa merkittävästi se, onko henkilö kuulunut yhteisöön jo lapsuuden perheensä kautta vai onko hän vasta aikuisiällä liittynyt siihen. Irrottautumiseen liittyy usein vaikeita kysymyksiä ja vaikeita tunteita mm. uskottavista elämän perustuksista, ulkopuolisuudesta ja turvattomuudesta. Läpi elämällä näitä vaikeita tuntemuksia on mahdollista löytää uudenlainen tasapaino, jossa spiritualiteetti on paremmin sopusoinnussa oman sisimmän kanssa.

 

Psykologipalvelut KIRJO on perehtynyt hengellisen väkivallan teemaan jo vuodesta 1995. 

Jos koet, että tarvitse tukea tällä elämän alueella - ota yhteyttä!

Powered by Aava 3