TILASUUNNITTELU

 

Miellyttävä ja toimiva ympäristö vaikuttaa vireystilaamme ja tunteisiimme. Työskentelytilan toimivuuteen vaikuttaa mm. se, millainen työrauha tilan suunnittelulla on turvattu ja millaisen yhteydenpidon muihin työntekijöihin se mahdollistaa. Toimiva tila optimoi työajan tehokkaan käytön. Työntekijälle miellyttävä ja toimiva työskentelytila luo kokemuksen, että hänen työtään arvostetaan.

Työskentelytilan viihtyisyyteen ja toimivuuteen voidaan vaikuttaa sisustus- ja kalusteratkaisuin sekä värien ja materiaalien valinnoilla. Tilasuunnittelulla voidaan uudistaa vanhaa tai tehdä kokonaan uusia ratkaisuja viihtyvyyden ja toimivuuden lisäämiseksi. Tilojen muokkaus ei aina edellytä perinpohjaista ja kallista remonttia vaan joskus pienilläkin ratkaisuilla saadaan aikaan riittävä muutos.

Suppeimmillaan tilasuunnittelu voi olla vaikkapa värisuunnitelman teko tai kalustoratkaisujen uudelleen arviointi. Laajimmillaan suunnittelu on kokonaisvaltaisempaa tila-, valo- ja värisuunnittelua, jossa kokonaisuus rakentuu asiakkaan tarpeita kuunnellen miellyttäväksi ja toimivaksi.

 

Kaipaako toimistonne uutta ilmettä?

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä sopivan kokoinen uudistamissuunnitelma!

Powered by Aava 3