UUPUMUS, AHDISTUS

 

Tämän päivän elämä ja työelämä on haastavaa. Työn ja kodin yhteensovittaminen voivat tuoda elämään paineita. Ihmissuhteet ovat paitsi rikastuttava asia, myös varsin haastava asia monelle. Erilaiset tulevaisuuden kysymykset ja yleinen turvattomuus kuormittavat. Myös kipu ja sairaudet tuovat ahdistusta elämään.

 

Uupumus voi hiipiä elämään mm. ärtyneisyyden, univaikeuksien, seksuaalisten vaikeuksien, lisääntyneen alkoholin käytön tai muisti- ja keskittymisvaikeuksien muodoissa. Uupumuksen ja normaalin arkiväsymyksen raja on häilyvä. Uupumiselle altistuvat usein tunnolliset henkilöt, jotka antavat itsestään toisille vähän enemmän kuin heillä oikeastaan olisi varaa. Uupumiselle altistaa myös kohtuuton työmäärä tai työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Uupumus on tärkeää tunnistaa ja sitä voidaan hoitaa. Hoitamaton uupumus voi johtaa masennusoireisiin. 

 

Ahdistuneisuus on kehon ja mielen signaali, joka kertoo, että jokin ei ole kunnossa. Ahdistus voi olla hetkittäistä ohimenevää epämukavaa oloa, mutta pahimmillaan se on arkea voimakkaasti kapeuttavaa pahoinvointia. Moni häpeää ahdistusoireitaan ja niistä puhuminen voi tuntua nololta. Asiantuntijan kanssa omaa ahdistusta voi tarkastella luottamuksella, jolloin voi oppia ymmärtämään oireitaan ja löytää selviytymiskeinoja niiden kanssa. 

 

Masennus on normaali reaktio menetyksiin. Se voi olla ohi menevä tunnetila, mutta jos elämä tuntuu useita viikkoja raskaalta, asioiden tekeminen on pääasiassa ponnistelun ja ryhtymisen takana, univaikeudet - erityisesti aamuyön heräily - ja mielihyvän puuttuminen elämässä vaivaavat, saatat kärsiä masennuksesta.

Jos huomaat itselläsi tai läheiselläsi kuoleman toiveita tai itsetuhoisia ajatuksia, ne kertovat masentuneisuudesta ja silloin on tärkeää hakeutua avun piiriin. Itsetuhoiset ajatukset ovat pyrkimys päästä pois vaikeasta tilanteesta. AINA on olemassa muita vaihtoehtoja kuin itsensä tuhoaminen ja sen vuoksi on tärkeää hakeutua avun piiriin. Tuolloin voi varata ajan omalle lääkärille tai hakeutua päivystykseen.

 

Uupumus, ahdistus ja masennus ovat varsin yleisiä tämän päivän vaativassa elämässä.

Jos koet näitä, niin älä jää yksin niiden kanssa.  Etsitään yhdessä tietä eteenpäin!   

 

Hyödyllisiä linkkejä:

mielenterveystalo.fi

oivamieli.fi

Powered by Aava 3