PSYKOSOSIAALISET TYÖOLOTEKIJÄT

 

Työn psykososiaaliset voimavara-/ kuormitustekijät ovat se näkymätön, mutta merkitsevä ympäristö, jossa työtä tehdään. Työolotekijät voivat liittyä työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Parhaimmillaan psykososiaaliset työolotekijät tukevat työn tekemistä, hankalimmillaan ne verottavat sekä työtä että työn tekijää.

 

Työn sisältöön liittyviä psykososiaalisia kuormitteita voivat olla esim. suuri vastuu ja siihen liittyen riittämättömät vaikuttamisen keinot, jatkuvat keskeytykset, työn sirpaleisuus, jatkuva valppaana olo, liiallinen tietomäärä.

Työn järjestelyihin liittyviä kuormitteita ovat liiallinen työmäärä, suuri aikapaine, epäselvät tehtävänkuvat, tavoitteet tai vastuut sekä epäselvä työnjako. 

Työn sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitteita voivat olla toimimaton yhteistyö, puutteellinen tiedon kulku, riittämätön tuki esimieheltä tai työkavereilta, toimimaton yhteistyö, epäasiallinen käyttäytyminen.

 

Tukevatko teillä psykososiaaliset tekijät työn tekemistä vai heikentävätkö ne sitä?

Ota yhteyttä, jos haluat, että tämä asia saadaan teilläkin kuntoon!

Powered by Aava 3