YHTEISTYÖ

 

ESIMIES JA VUOROVAIKUTUS

Ihmisiä johdettaessa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Kuunteleva esimies, joka käyttää valtaansa työn tekemisen edellytysten luomiseen luo työntekijälle kokemuksen arvostuksesta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Nämä tekijät ovat työntekijälle keskeisiä työhön sitoutumisen ja motivoitumisen kannalta. 

 

Hyvät vuorovaikutustaidot omaava esimies on yrityksen kilpailuetu, joka vetää puoleensa osaavia asiantuntijoita.

 

Omaa johtamisen vuorovaikutteisuuttaan voi pohtia seuraavien kysymysten kautta:

Miten priorisoin vuorovaikutuksen?

Miten tärkeää on olla kohdattavissa?

Miten tärkeää on kuunnella?

Miten tärkeää on jakaa vastuuta?

Miten siedän epävarmuutta?

 

Kaipaatko pohdintaa omasta työotteestasi tai tehtävästäsi?

Oletko tunnistanut omat haasteesi ja tarvitset niihin asiantuntevaa keskustelutukea?

Asiantuntija ohjaa sinua uusien toimintamallien löytämisessä ja käyttöön ottamisessa! 

Powered by Aava 3