HENGELLINEN OHJAUS 

 

Hengellinen ohjaus huomioi ihmisen psyykessä olevan spiritualiteetin ja asettuu sen kanssa vuoropuheluun. Professori Sirkka Heinosen (Helsingin Sanomat 29.1.2014) mukaan tulevaisuudessa kirkkoon kuuluvien määrä vähenee, mutta hengellisyyden tarve on edelleen keskeinen. 

 

Tutkimusten mukaan terve hengellisyys tukee hyvinvointia ja vapauttaa syyllisyydestä kohti persoonallista kasvua. Vääristynyt hengellisyys ei ohjaa vapauteen ja kasvuun vaan voi kapeuttaa ihmisenä olemista, jolloin hengellisyydestä voi tulla ahdistavaa suorittamista.  

 

Psykologipalvelut KIRJO:n tarjoama hengellinen ohjaus perustuu kristillisen uskon keskeisiin teemoihin, joiden terapeuttinen merkitys on huomattava. Kristillisen uskon keskeisiä elementtejä ovat laki, evankeliumi ja armo. Oikein ymmärrettyinä ne toimivat persoonallisuutta avartavina ja elämää kannattelevina voimina. 

 

 

 

"Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi."

Psalmi 91:4

Powered by Aava 3